Pożyczka pod hipotekę – co to takiego?

Pożyczka pod hipotekę – co to takiego?

Pożyczka pod hipotekę to rodzaj finansowania oferowany przez banki, ale nie tylko. Co warto wiedzieć na ten temat? Czym jest pożyczka pod hipotekę? Czy może być dobrym rozwiązaniem?

Hipoteka jest ograniczona prawem rzeczowym nierozerwalnie związanym z nieruchomością. Jej ustanowienie w księdze wieczystej na rzecz wierzyciela powoduje, że jest solidnym zabezpieczeniem na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zadłużenia. Najczęściej to banki udzielają zobowiązań finansowych z zabezpieczeniem hipotecznym, ale istnieją też pożyczki pod hipotekę. Czy tylko w bankach można je otrzymać?

Solidne zabezpieczenie

Dzięki ustanowieniu hipoteki, czy to na rzecz banku, czy firmy pożyczkowej, można odpowiednio zabezpieczyć każde zobowiązanie. Jednak najczęściej o hipotece mówi się w kontekście kredytów hipotecznych – udzielanych w wysokiej kwocie, na wiele lat. Zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości należącej do danej osoby może pozwolić na zaciągnięcie pożyczki hipotecznej, nazywanej również pożyczką pod hipotekę.

Na czym polega zabezpieczenie hipoteczne?

Pożyczka pod hipotekę jest zobowiązaniem finansowym, w przypadku którego ustanawiane jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości, która musi być nieobciążona. Pożyczkodawca wpisywany jest jako wierzyciel hipoteczny do księgi wieczystej nieruchomości prowadzonej w sądzie. Hipoteka ustanawiana jest na nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej, która wyrazi na to zgodę. 

Różnice pomiędzy pożyczką a kredytem hipotecznym

Kredyt hipoteczny udzielany jest na zakup, budowę lub rozbudowę nieruchomości mieszkalnej, np. lokalu mieszkalnego w bloku wielorodzinnym czy domu jednorodzinnego. Banki ściśle wskazują, jakie cele mogą być zrealizowane za pośrednictwem kredytu hipotecznego i muszą być one wskazane we wniosku oraz umowie.

Dla odróżnienia pożyczka pod hipotekę nie musi być związana w ogóle z nieruchomością, jeśli chodzi o rozdysponowanie środków finansowych uzyskanych od pożyczkodawcy. Słowem, pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na remont mieszkania, jego zakup, ale również na nabycie samochodu czy na wymarzone wakacje. 

Spłata środków jest zabezpieczona na nieruchomości, dlatego brak uiszczania rat pożyczki pod hipotekę w terminie wskazanym w umowie powoduje, że pożyczkodawca ma całkowite prawo dochodzenia swoich roszczeń z domu czy mieszkania, w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami. 

Czy warto zaciągnąć pożyczkę pod hipotekę?

Z punktu widzenia zarówno pożyczkodawcy, jak i klienta pożyczka pod hipotekę może mieć wiele zalet. Przede wszystkim dzięki niej osoba czy podmiot udzielający pożyczki otrzymuje dobre, trwałe zabezpieczenie swoich roszczeń, na wszelki wypadek. Natomiast pożyczkobiorca ma szansę na szybkie przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej i otrzymanie pożyczki w wysokiej kwocie, na preferencyjnych warunkach względem tych stosowanych dla pożyczek, które w żaden sposób nie są zabezpieczone. 

Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*