Pożyczki pod weksel – czym są i jak działają?

Pożyczki pod weksel – czym są i jak działają?

Chciałbyś skorzystać z oferty pożyczki pod weksel, ale nie do końca wiesz, na czym to polega? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje i dowiedz się, czym jest pożyczka pod weksel, w jaki sposób należy zawrzeć umowę i co powinno się w niej znajdować!

Pożyczki gotówkowe i pożyczki online są zobowiązaniami, w ramach których pożyczkodawca decyduje się oddać do dyspozycji klienta pewną kwotę pieniędzy lub rzeczy, oznaczonych tylko co do rodzaju. Zasadniczo w Kodeksie cywilnym, który reguluje kwestie związane z zawieraniem umów pożyczkowych, nie ma mowy o ich zabezpieczeniu, ale można je zastosować – zarówno w przypadku ofert w sferze bankowej, pozabankowej, jak i pożyczek prywatnych. Takim zabezpieczeniem może być weksel. Jak działają pożyczki pod weksel?

Czym jest pożyczka pod weksel?

Przez pojęcie pożyczki pod weksel należy rozumieć formę pożyczki gotówkowej, która w ramach stosowanego zabezpieczenia przyjmuje weksel pożyczkobiorcy. Najczęściej takie zobowiązania mają charakter prywatny, jako że nie ma właściwie dokładnych regulacji związanych z pożyczkami pod weksel w obecnie obowiązujących przepisach.

Warto wiedzieć jednak, że weksel zdefiniowany został w Ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe. To dokument zawierający nazwę „weksel”, wraz z przyrzeczeniem wystawcy weksla do bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej w określonym terminie i miejscu, na rzecz wskazanej osoby. Weksel powinien też mieć oznaczoną datę i miejsce wystawienia oraz podpis wystawcy. 

Jak w praktyce udzielane są pożyczki pod weksel?

Jeśli oferent proponuje klientowi udostępnienie pożyczki pod weksel, trzeba zachować szczególną uwagę przy zawieraniu stosownej umowy, a zwłaszcza przy podpisywaniu samego weksla. Wszystko dlatego, że pożyczkobiorca może narazić się na przykre konsekwencje i utratę pieniędzy.

To udostępniający środki dyktuje w istocie warunki, na jakich zawierana jest umowa pożyczki pod weksel. Najważniejsze, aby na wekslu podana była kwota zobowiązania wraz z umówionymi kosztami, jakie klient zdecydował się spłacić na rzecz pożyczkodawcy. Jeśli pożyczka zabezpieczona jest tzw. wekslem in blanco, to jego cechą charakterystyczną jest brak wpisania kwoty, na jaką wystawiony jest ten dokument. Pożyczkodawca może sam uzupełnić taki weksel kwotą, jaką w przyszłości klient będzie musiał mu bezwarunkowo zwrócić. 

Czy warto skorzystać z pożyczki pod weksel?

Jeśli klient znalazł ofertę pożyczki pod weksel, musi mieć pewność, czy rzeczywiście będzie ona dla niego opłacalna. Na pewno na jej korzyść przemawia możliwość uzyskania stosunkowo wysokiej kwoty zobowiązania, a także brak konieczności przedstawiania wielu dokumentów czy dopełniania formalności związanych z uzyskaniem pożyczki. Nie trzeba też wnioskować o wydanie przez pracodawcę zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów. 

W praktyce klient nie jest sprawdzany przez pożyczkodawcę ani pod kątem historii kredytowej w BIK, ani zdolności do spłaty zobowiązania finansowego. Pożyczka pod weksel jest ofertą, z której może skorzystać niemal każdy, kto tylko wypisze weksel i zdecyduje się w ten sposób zabezpieczyć płatność wynikającą z udzielonej pożyczki i naliczonych kosztów odsetkowych oraz pozaodsetkowych. 

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2022

1

Kwota pożyczki: 500 - 6000 zł

Okres spłaty: 30 dni

RRSO:
0%

* Pierwsza darmowa pożyczka!

* Pierwsza darmowa pożyczka!

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1000 zł, opłata rejestracyjna: 0,01 zł oprocentowanie: 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0,00 zł, całkowity koszt pożyczki: 0,01 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1000,01 zł (spłata jednorazowa), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%. Stan na 12.04.2022 r.

2

Kwota pożyczki: 100 - 10000 zł

Okres spłaty: 61 - 90 dni

RRSO:
0%

* Pierwsza darmowa pożyczka!

* Pierwsza darmowa pożyczka!

W przypadku pożyczki w wysokości 2000zł na spłatę w ciągu 90 dni, opłaty będą miały wysokość 686,97zł, całkowita płatność wyniesie 2686,97zł; RRSO 501,22%. Cashtero nigdy nie naliczy opłaty za korzystanie z naszych usług. Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Zawsze otrzymasz pełną i precyzyjną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych kosztach przed zawarciem umowy o pożyczkę. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.05.2021 r.

3

Kwota pożyczki: 1000 - 150000 zł

Okres spłaty: 12 - 120 miesięcy

RRSO:
8.29%

Przykład reprezentatywny z dnia 14.03.2022 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 83 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 8%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,35%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 1 101,05 zł oraz ostatnia 107. rata: 1 100,63 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 117 811,93 zł w tym odsetki: 33 811,93 zł.

4

Kwota pożyczki: 2000 - 15000 zł

Okres spłaty: 12 - 36 miesięcy

RRSO:
9.8%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.268,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 2.268,00 zł (w tym: prowizja 1.701,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata za hapiserwis 567,00 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwszych miesięcznych równych rat w wysokości po 479,67 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 479,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej.

5

Kwota pożyczki: 500 - 40000 zł

Okres spłaty: 3 - 60 miesięcy

RRSO:
20.29%

Stała stopa oprocentowania kredytu: 14%, całkowity koszt kredytu: 4 255,80 zł obejmuje: prowizję: 868,38 zł, odsetki: 3 387,42 zł , opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 20,29%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 10 000 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 14 255,80 zł; wysokość 48 miesięcznych równych rat 296,99 zł. Wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 15.03.2022 r.

6

Kwota pożyczki: 500 - 15000 zł

Okres spłaty: 30 dni

RRSO:
0%

Darmowa pożyczka do 5 000 zł!

Darmowa pożyczka do 5 000 zł!

Przykład dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki w przypadku terminowej spłaty: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 3000 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 0,00%; całkowita kwota pożyczki: 3000 zł; oprocentowanie zmienne: 0,0%; całkowity koszt pożyczki: 0,00 zł, w tym: Prowizja 0,00 zł, Odsetki 0,00 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 3000,00 zł.

Odbierz 200 zł premii

OFERTA MIESIĄCA
7

Konto: 0 zł

Karta: 0/ 4 zł

Bankomaty: 0/ min. 5 zł

Przelew online: 0 zł

* Otwórz darmowe konto!

* Otwórz darmowe konto!

Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A. jest bezwarunkowo darmowe. Karta do konta jest darmowa, jeśli wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą/ Apple Pay/ Google Pay/ PeoPay oraz zapewnisz jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 500 zł. Wypłaty środków są bezpłatne z bankomatów własnych banku oraz dla użytkownik do 26 roku życia. Nic nie zapłacisz również za pierwsze 2 wypłaty w miesiącu z pozostałych bankomatów krajowych.

8

Kwota pożyczki: 1000 - 4000 zł

Okres spłaty: 48 miesięcy

RRSO:
7.23%

* 0 zł prowizji!

* 0 zł prowizji!

Przykład reprezentatywny z dnia 21.03.2022 r. dla Pożyczki Zaratka ze stałym oprocentowaniem: Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 95,81 zł oraz ostatnia, 48. rata: 96,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 4599,07 zł, w tym odsetki: 599,07 zł.

9

Kwota pożyczki: 500 - 8000 zł

Okres spłaty: 2 - 6 miesięcy

RRSO:
280.1%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 280,1% i została skalkulowana w oparciu o następujące założenia: kwota Pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 3000 zł; Całkowity koszt pożyczki: 1119,86 zł (w tym: Prowizja 1119,86 zł, Odsetki kapitałowe: 0 %); Całkowita kwota do spłaty: 4119,86 zł; spłata w 5 ratach z czego 4 raty są ratami równymi w wysokości 823,97 zł każda, a ostatnia rata jest ratą wyrównującą w wysokości 823,98 zł. Okres obowiązywania Umowy pożyczki – czas określony od dnia 01.08.2021 r. do dnia 29.12.2021 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

10

Kwota pożyczki: 500 - 5000 zł

Okres spłaty: 30 dni

RRSO:
1913.99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1913,99% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1279,92 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 5,92%; całkowity koszt pożyczki 279,92 zł (prowizja 274 zł, odsetki 5,92 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.08.2021 r. Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet to 2000 zł, maksymalna wysokość kolejnej pożyczki przez internet to 5000 zł.Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*