Pożyczki pod zastaw – co to takiego?

Pożyczki pod zastaw – co to takiego?

Twoja zdolność kredytowa nie jest najlepsza? Bank lub firma pożyczkowa zaproponowała Ci skorzystanie z pożyczki pod zastaw? Sprawdź, z czym się wiąże taka oferta finansowania i co warto o niej wiedzieć!

Przy udzielaniu kredytów lub pożyczki online bank lub firma pożyczkowa ponosi pewne ryzyko braku spłaty zobowiązania przez klienta. By je minimalizować, skrupulatnie bada wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Może również żądać od klienta dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki, na przykład w formie zastawu. Sprawdź, czym on jest i w jaki sposób udzielane są pożyczki pod zastaw. 

Czym jest pożyczka pod zastaw?

Pożyczka jest zobowiązaniem udostępnianym przez jedną stronę, pożyczkodawcę, drugiej – pożyczkobiorcy. Osoba biorąca pożyczkę zobowiązuje się ją zwrócić w terminie wskazanym w umowie wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami. Natomiast pożyczkodawca bierze na siebie obowiązek wypłaty pożyczki czy jej udzielenia w formie materialnej w odpowiednim czasie. 

Niewykluczone jednak, że pożyczkodawca będzie chciał się zabezpieczyć na wypadek niewypłacalności pożyczkobiorcy lub w przypadku, gdy posiada on nieciekawą historię kredytową. Może to zrobić poprzez między innymi żądanie ustanowienia zastawu. Dlatego pożyczka pod zastaw jest niczym innym, jak ofertą zabezpieczoną na zastawie ustanowionym przez pożyczkobiorcę. 

Pożyczki pod zastaw – jak określić zastaw?

Istnieją dwa tryby powstawania zastawu. Może on wynikać z zawarcia czynności prawnej pomiędzy właścicielem rzeczy a wierzycielem i wówczas jest to zastaw umowny. Innym jego rodzajem jest zastaw ustawowy, wyznaczany na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 306 Kodeksu cywilnego wskazuje, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, wynikającej np. z pożyczki, można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia wierzytelności z rzeczy, bez względu na to czyją własnością się stała, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. 

Przedmiotem zastawu w przypadku pożyczki udzielanej z takim właśnie zabezpieczeniem może być nieruchomość mieszkalna czy samochód (jest to wówczas pożyczka pod zastaw samochodu) lub inna rzecz, na którą godzą się pożyczkobiorca i pożyczkodawca. Jeśli ustanawiany jest zastaw rejestrowy na pojeździe, wówczas klient dalej normalnie z niego korzysta, ale jeśli chodzi o zastaw zwykły, to pozostaje on w posiadaniu pożyczkodawcy do momentu całkowitej spłaty zobowiązania. 

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2022

1

Kwota pożyczki: 100 - 10000 zł

Okres spłaty: 61 - 90 dni

RRSO:
0%

* Pierwsza darmowa pożyczka!

* Pierwsza darmowa pożyczka!

W przypadku pożyczki w wysokości 2 000 zł na spłatę w ciągu 90 dni, opłaty będą miały wysokość 686,97zł, całkowita płatność wyniesie 2686,97zł; RRSO 501,22%. Cashtero nigdy nie naliczy opłaty za korzystanie z naszych usług. Dokładny koszt pożyczki jest zależny od indywidualnego wniosku. Zawsze otrzymasz pełną i precyzyjną informację o wysokości RRSO i wszystkich dodatkowych kosztach przed zawarciem umowy o pożyczkę. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.05.2021 r.

2

Kwota pożyczki: 500 - 6000 zł

Okres spłaty: 30 dni

RRSO:
0%

* Pierwsza darmowa pożyczka!

* Pierwsza darmowa pożyczka!

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1000 zł, opłata rejestracyjna: 0,01 zł oprocentowanie: 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0,00 zł, całkowity koszt pożyczki: 0,01 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1000,01 zł (spłata jednorazowa), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%. Stan na 12.04.2022 r.

3

Kwota pożyczki: 500 - 15000 zł

Okres spłaty: 61 dni

RRSO:
1915.52%

* Pierwsza darmowa pożyczka do 3 000 zł

* Pierwsza darmowa pożyczka do 3 000 zł

Reprezentatywny przykład Pożyczki: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 2500 zł na 30 dni (standardowe warunki) RRSO wynosi 1915,52%; całkowita kwota pożyczki: 2500 zł; oprocentowanie zmienne: 17,5 %; całkowity koszt pożyczki: 700,00 zł, w tym: Prowizja 664,04 zł, Odsetki 35,96 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 3200,00 zł.

4

Kwota pożyczki: 500 - 5000 zł

Okres spłaty: 30 dni

RRSO:
1913.99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1913,99% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1279,92 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 5,92%; całkowity koszt pożyczki 279,92 zł (prowizja 274 zł, odsetki 5,92 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.08.2021 r. Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki przez internet to 2000 zł, maksymalna wysokość kolejnej pożyczki przez internet to 5000 zł.

5

Kwota pożyczki: 200 - 2000 zł

Okres spłaty: 10 - 30 dni

RRSO:
0%

* Pierwsza darmowa pożyczka!

* Pierwsza darmowa pożyczka!

Dla pierwszej pożyczki na warunkach promocyjnych „darmowa pożyczka do 2000 zł” na kwotę 1 000 zł na 30 dni RRSO, tj. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, stała roczna stopa oprocentowania RSO 0%, całkowity koszt 0 zł, w tym Prowizja 0 zł i odsetki kapitałowe 0 zł, a całkowita kwota do spłaty: 1 000 zł, z zastrzeżeniem terminowej spłaty.

6

Kwota pożyczki: 500 - 5000 zł

Okres spłaty: 61 dni

RRSO:
1915.52%

* Pierwsza darmowa pożyczka do 3 000 zł

* Pierwsza darmowa pożyczka do 3 000 zł

Przykład dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki w przypadku terminowej spłaty: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 3000 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 0,00%; całkowita kwota pożyczki: 3000 zł; oprocentowanie zmienne: 0,0%; całkowity koszt pożyczki: 0,00 zł, w tym: Prowizja 0,00 zł, Odsetki 0,00 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 3000,00 zł.

7

Kwota pożyczki: 500 - 15000 zł

Okres spłaty: 30 dni

RRSO:
0%

Darmowa pożyczka do 5 000 zł!

Darmowa pożyczka do 5 000 zł!

Przykład dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki w przypadku terminowej spłaty: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 3000 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 0,00%; całkowita kwota pożyczki: 3000 zł; oprocentowanie zmienne: 0,0%; całkowity koszt pożyczki: 0,00 zł, w tym: Prowizja 0,00 zł, Odsetki 0,00 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 3000,00 zł.

8

Kwota pożyczki: 100 - 1500 zł

Okres spłaty: 61 dni

RRSO:
0%

* Pierwsza darmowa pożyczka do 1 500 zł

* Pierwsza darmowa pożyczka do 1 500 zł

Dla przykładowej pożyczki 500 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty): RRSO wynosi 0% (obliczone na dzień 02.01.2022); całkowita kwota pożyczki: 500 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 0%; całkowity koszt pożyczki: 0 zł, w tym: Prowizja 0 zł, Odsetki 0 zł; okres obowiązywania umowy: 61 dni; całkowita kwota do spłaty: 500 zł.

9

Kwota pożyczki: 400 - 15000 zł

Okres spłaty: 65 dni

RRSO:
0%

* Darmowa pożyczka od 3 000 do 15 000 zł

* Darmowa pożyczka od 3 000 do 15 000 zł

W przypadku pożyczki w wysokości 3000,00 zł na okres 65 dni, RRSO wynosi 0%, stopa oprocentowania pożyczki 0% rocznie, prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 3000,00 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

10

Kwota pożyczki: 500 - 7500 zł

Okres spłaty: 62 dni

RRSO:
730.15%

* Okres spłaty i warunki pożyczki są ustalane indywidualnie.

* Okres spłaty i warunki pożyczki są ustalane indywidualnie.

Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2%; prowizja 276,15 PLN; odsetki kapitałowe 8,85 PLN; całkowity koszt pożyczki 285,00 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1785,00 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 730,15%. Stan na dzień 08.10.2021 r.


Czy warto zaciągać pożyczki pod zastaw?

Pożyczkobiorca ubiegający się o środki pod zastaw musi mieć świadomość, że jeśli przestanie regulować raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki lub nie odda pieniędzy w terminie ustalonym w umowie, pożyczkodawca może sprzedać przedmiot zabezpieczenia w celu uzyskania kapitału na pokrycie zadłużenia.

Ponadto kwota pożyczki nie może być wyższa od wartości przedmiotu zastawu, np. może ona wynieść nie więcej niż 70–80 proc. wartości pojazdu lub nieruchomości. Jednak zaletą pożyczki pod zastaw jest wydłużony okres spłaty – nawet do kilku lat – oraz możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków kredytowania. Zastaw sprawia, że nawet osoby z dosyć niską zdolnością mają szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Przy wnioskowaniu o pożyczkę pod zastaw pojawia się konieczność przedstawienia dokumentów, które potwierdzą własność i wartość przedmiotu zastawu. Dostarczyć można np. wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę. Nie powinno się zaciągać pożyczki pod zastaw, jeśli nie ma się pewności, że w przyszłości będzie się w stanie spłacić zobowiązanie.

Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*