Ile wynosi maksymalne oprocentowanie pożyczki online?

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie pożyczki online?

Maksymalne oprocentowanie pożyczki online lub kredytu gotówkowego jest regulowane przez Ustawę o kredycie konsumenckim. Ile więc obecnie może wynosić oprocentowanie pożyczki? Jak kształtują się stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego? Sprawdź!

Instytucje bankowe i pożyczkowe, które udzielają zobowiązań klientom nie mogą całkowicie swobodnie ustalać polityki cenowej. Muszą stosować się do istniejących limitów w zakresie maksymalnego oprocentowania. Ile ono może wynosić obecnie maksymalnie i od czego uzależniona jest jego wysokość?

Czym jest oprocentowanie pożyczki?

Jedną z najważniejszych pozycji kosztowych w przypadku korzystania z oferty pożyczkowej w firmach pozabankowych lub w bankach i innych instytucjach finansowych jest wysokość odsetek. Są one naliczane od udzielanego zobowiązania według ustalonej stopy procentowej. 

W pewnym sensie oprocentowanie jest poziomem zysku, jaki osiągnie firma pożyczkowa z tytułu udzielonej pożyczki i przedstawia każdorazowo koszt odsetek w skali roku. W Polsce obowiązują dwa typy takiego oprocentowania: stałe i zmienne. Pierwsze z wymienionych pozostaje przez cały okres kredytowania na tym samym poziomie (można z niego skorzystać głównie podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy w banku), z kolei zmienne oprocentowanie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku modyfikacji określonych parametrów, np. głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Pożyczkodawcy nie w pełni samodzielnie mogą ustanawiać wysokość odsetek. Obowiązują ich przepisy prawa i ramy prawne, w jakich funkcjonują.

Podstawa prawna maksymalnego oprocentowania pożyczek

Sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania dla pożyczek oraz kredytów udzielanych w Polsce określony jest w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie cywilnym. 

Maksymalne oprocentowanie pożyczek w 2022 roku

Obecnie pożyczkodawcy muszą stosować się do zasady, że maksymalne oprocentowanie pożyczki nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych. Te z kolei wylicza się na podstawie zsumowania ze sobą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego. 

Wzór na maksymalne oprocentowanie pożyczek wygląda następująco: 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5 punktu procentowego)

Od marca 2020 roku, kiedy nastąpiła pandemia koronawirusa, stopy procentowe były stopniowo obniżane, dzięki czemu od maja 2020 do października 2021 roku stopa referencyjna NBP wynosiła zaledwie 0,1%, w wyniku trzykrotnej obniżki zarządzonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Był to najniższy poziom w historii, co cieszyło wszystkich kredytobiorców oraz pożyczkobiorców. Było tak jeszcze do niedawna, ale w poprzednich miesiącach RPP podwyższyła stopy procentowe az ośmiokrotnie: w październiku, listopadzie, grudniu oraz styczniu, lutym, marcu i kwietniu, przez co maksymalne oprocentowanie zobowiązań udzielanych m.in. przez firmy pozabankowe wzrosło. Obecnie wynosi ono 17,50%

2 x (3,5% + 5,25) = 2 x 8,75% = 17,50% 


Warto podkreślić, że taki poziom tego oprocentowania nie oznacza, że RRSO pożyczki także będzie na poziomie 17,50%. Należy pamiętać, że RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, odzwierciedla wszystkie koszty, które ponosi klient w związku z zaciągnięciem danego zobowiązania. Koszty te wyrażone są w formie procentowej. 

 

Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*