Umowa pożyczkowa – z czego się składa i co powinna zawierać?

Umowa pożyczkowa – z czego się składa i co powinna zawierać?

Umowa pożyczkowa to najważniejszy dokument, jaki podpisujesz podczas wnioskowania o dodatkową gotówkę. Czy wiesz, z czego się składa i co powinna zawierać? Jeśli nie, pora nadrobić formalności – to bardzo istotna kwestia! W poniższym artykule przedstawimy Ci wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące umowy o pożyczkę!

 

Co to jest umowa pożyczkowa?

 

Umowa pożyczkowa, to nic innego, jak dokument, przedstawiający dwie strony transakcji: pierwszą, która pożycza pieniądze i drugą, która zobowiązuje się je oddać. Zawiera się ją po to, aby każda ze stron wywiązała się ze swoich zobowiązań i z tego, co zadeklarowała.

Choć mówiąc o umowie pożyczkowej, mamy najczęściej na myśli firmę pożyczkową lub bank, tak naprawdę, nie musi się ona ograniczać do tych dwóch podmiotów. Umowę o pożyczkę możesz zawrzeć z każdym – z rodziną czy na przykład ze znajomymi, jeśli to właśnie od nich pożyczasz pieniądze. Dzięki temu warunki zostaną jasno określone, co pozwoli Wam uniknąć w przyszłości ewentualnych nieporozumień.

Zgodnie z prawem, umowa o pożyczkę może zostać zawarta nawet ustnie, jeśli zgodziły się na to obie strony, i o ile chęć zawarcia zobowiązania została przedstawiona jasno i zrozumiale. W takiej sytuacji mówimy najczęściej o umowach zawieranych z rodziną lub znajomymi, bowiem z firmą pożyczkową umowa jest ZAWSZE zawarta w formie pisemnej.

Wyjątkiem są umowy, gdzie kwota pożyczki przekracza 1 000 zł – wtedy należy ją spisać. My ze swojej strony szczególnie zachęcamy do spisywania, nie zawierania umów słownych – nawet, jeśli chodzi o najbardziej zaufaną osobę. Taka forma pozwala zabezpieczyć się, przed ewentualnymi niesłusznymi roszczeniami lub wątpliwościami. 

 

Jak zawrzeć umowę o pożyczkę?

 

Jeśli pożyczasz pieniądze od znajomych lub rodziny (lub odwrotnie – to oni pożyczają od Ciebie), prawomocny będzie każdy dokument, poświadczony Waszymi podpisami. Wystarczy zwykła kartka papieru, na której spiszecie warunki, którym powinny dostosować się obie strony. Najlepiej będzie jednak skorzystać z gotowych wzorów, które można znaleźć w internecie. Wtedy będziecie mieć pewność, że umowa jest sporządzona dobrze i w sposób zgodny z prawem. Z firmami pożyczkowymi jest trochę inaczej, ponieważ posiadają one już własne wzory umów, sporządzone przez dział prawny ich firmy. Od pożyczkobiorcy oczekują zapoznania się z warunkami umowy i – ewentualnie – podpisania jej, jeśli się na nie zgodzi. 

 

Co powinna zawierać umowa o pożyczkę?

 

Jest kilka standardowych elementów, które powinna zawierać każda umowa o pożyczkę. Przyjrzyj się im dokładnie:

  • miejsce i data zawarcia umowy,

  • niezbędne do rozpoznania dane obu stron – w przypadku osoby fizycznej należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz PESEL. Jeśli mowa o osobie fizycznej, czyli firmie, danymi identyfikującymi będą: pełna nazwa firmy oraz adres jej siedziby, NIP, KRS oraz numer REGON.

  • przedmiot umowy – w umowie musi być wskazane to, co jest przedmiotem umowy: może to być pożyczka gotówkowa – wówczas wskazujemy na kwotę, którą należy podać w walucie, cyfrowo oraz słownie – ale może to być np. sprzęt RTV – wtedy określamy jego wartość, spisujemy dokładne parametry. Powinniśmy również wskazać okres, na jaki pożyczamy dane dobro drugiej stronie.

  • warunki zwrotu pożyczki przy tym punkcie należy wskazać na sposób, w jaki zostanie zwrócone zobowiązanie: np. przelewem na konto lub w gotówce. Powinniśmy również zaznaczyć, czy spłata będzie w ratach – i ewentualnie z jaką częstotliwością, z jaką wysokością odsetek – czy w całości.

  • oświadczenie o stanie majątku pożyczkobiorcy – jeśli zawieramy umowę pożyczki z zabezpieczeniem, powinniśmy określić formę tego zabezpieczenia, np. weksel czy zastaw nieruchomości.
  • warunki odstąpienia od umowy – tutaj określamy, jakie warunki musi spełnić każda ze stron, jeśli wyrazi chęć zerwania umowy.
  • podpisy stron – podpis ostatecznie potwierdza zgodę na warunki pożyczki oraz jest kolejnym elementem identyfikującym obie strony.

Teraz już wiesz czym jest umowa pożyczki i co powinna zawierać, aby była dobrze sporządzona.


Pamiętaj, umowa pożyczki to najważniejszy element całego przedsięwzięcia. Zanim złożysz na niej swój podpis, dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Jeśli wnioskujesz o gotówkę w firmie pożyczkowej zwróć szczególną uwagę na kwotę pożyczki, wysokość oraz liczbę rat, całkowitą kwotę do zapłaty, wysokość oprocentowania i RRSO. Zanim podpiszesz – sprawdź poprawność swoich danych. Upewnij się, że będziesz w stanie oddać zobowiązanie w całości. Nie podpisuj umowy, jeśli z czymś się nie zgadzasz, bądź masz jakieś wątpliwości!

Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*