Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – czy jest to możliwe?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – czy jest to możliwe?

Każdy kredytobiorca ma prawo spłacić swoje zobowiązanie przed czasem określonym w umowie. Co więcej, wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego wiąże się również z możliwością odzyskania części poniesionych kosztów. Co warto wiedzieć na ten temat? Jak spłacić kredyt przed czasem? Sprawdź!

Przy zaciąganiu kredytu i podpisywaniu w banku umowy każdy klient otrzymuje harmonogram spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Kredytobiorca zobowiązany jest do regulowania płatności w terminach określonych w tym dokumencie. Przy opóźnieniach bank może naliczyć karne odsetki, wpisać kredytobiorcę do BIK jako nierzetelnego dłużnika, a nawet rozpocząć windykację i wypowiedzieć umowę. Co dzieje się jednak, jeśli klient będzie chciał szybciej pozbyć się długu niż wynikałoby to z zawartej umowy? Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego? 

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu oraz umowa kredytowa określają graniczne terminy zwrotu rat i całego długu do banku. Jeśli jednak klient będzie chciał oddać należność wcześniej, może dokonać przedterminowej spłaty – całościowej lub częściowej. Wystarczy, że wpłaci na konto banku większą kwotę niż wynikałoby to z zawartej umowy kredytowej, a pieniądze te zostaną zaliczone na poczet dalszej spłaty zobowiązania. 

Wcześniejsza spłata kredytu a gwarancja ustawowa

Klient nie musi obawiać się o to, że bank, w którym ma zaciągnięty kredyt gotówkowy, zablokuje jego wcześniejszą spłatę. Nic takiego nie może mieć miejsca, bo przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego, czyli również gotówkowego udzielonego w kwocie do 255 550 zł, może być zrealizowana w każdym czasie. Prawo to przysługuje kredytobiorcy na mocy art. 48 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Co więcej, takie działanie nie może być uzależniane przez bank od tego, czy konsument wcześniej poinformuje kredytodawcę o takim zamiarze. 

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest nie tylko zagwarantowana ustawowo, ale i ustawodawca nakazuje zwrot części kosztów osobom, które przedterminowo spłaciły zobowiązanie. Jeśli więc za przyznanie kredytu została naliczona prowizja, bank powinien zwrócić jej część, proporcjonalną do skrócenia terminu spłaty. 

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2022

1

Kwota pożyczki: 2000 - 15000 zł

Okres spłaty: 12 - 36 miesięcy

RRSO:
9.8%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.268,00 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 2.268,00 zł (w tym: prowizja 1.701,00 zł, odsetki 0,00 zł, opłata za hapiserwis 567,00 zł), 36 miesięcznych rat: 35 pierwszych miesięcznych równych rat w wysokości po 479,67 zł., ostatnia 36 miesięczna rata w wysokości 479,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Długoterminowej.

2

Kwota pożyczki: 500 - 8000 zł

Okres spłaty: 2 - 6 miesięcy

RRSO:
280.1%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 280,1% i została skalkulowana w oparciu o następujące założenia: kwota Pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 3000 zł; Całkowity koszt pożyczki: 1119,86 zł (w tym: Prowizja 1119,86 zł, Odsetki kapitałowe: 0 %); Całkowita kwota do spłaty: 4119,86 zł; spłata w 5 ratach z czego 4 raty są ratami równymi w wysokości 823,97 zł każda, a ostatnia rata jest ratą wyrównującą w wysokości 823,98 zł. Okres obowiązywania Umowy pożyczki – czas określony od dnia 01.08.2021 r. do dnia 29.12.2021 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

3

Kwota pożyczki: 1000 - 150000 zł

Okres spłaty: 12 - 120 miesięcy

RRSO:
8.29%

Przykład reprezentatywny z dnia 14.03.2022 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 83 840 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 160 zł) wynosi 8%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,35%. Czas obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 miesięcznych rat równych: 1 101,05 zł oraz ostatnia 107. rata: 1 100,63 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 117 811,93 zł w tym odsetki: 33 811,93 zł.

4

Kwota pożyczki: 1000 - 15000 zł

Okres spłaty: 4 - 50 mies.

RRSO:
123.95%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 123,95% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 32 miesięcy, spłata w 32 ratach miesięcznych po 353,97 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 17.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 6 827,04 zł, w tym: prowizja 4 500,00 zł, odsetki 2 327,04 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11 327,04 zł (stan na dzień 16.05.2022).

5

Kwota pożyczki: 1000 - 10000 zł

Okres spłaty: 40 miesięcy

RRSO:
68.94%

Całkowita kwota pożyczki: 3500 zł; Czas obowiązywania umowy: 40 miesięcy; Miesięczna rata: 189 zł; Całkowity koszt pożyczki: 4072 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 7572 zł (Opłata prowizyjna: 2625 zł, Opłata za udzielenie pożyczki: 140 zł, Kwota odsetek: 1307 zł); Stopa oprocentowania: 11.5% w skali roku; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi: 68.94%

6

Kwota pożyczki: 500 - 20000 zł

Okres spłaty: 12 - 48 miesięcy

RRSO:
19.11%

Oferta produktowa „Pożyczka na 48 miesięcy” obowiązuje od 10.11.2021 r. i dotyczy pożyczki oferowanej przez Internet spłacanej w 48 miesięcznych ratach o całkowitej kwocie pożyczki od 5 000 zł do 20 000 zł. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 15399,84 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 4399,84 zł (w tym: prowizja 4399,84 zł, odsetki 0 zł), 48 miesięcznych równych rat po 320,83 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki na 48 miesięcy.

7

Kwota pożyczki: 1000 - 1500 zł

Okres spłaty: 3 - 6 miesięcy

RRSO:
252.99%

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki - 1 000 zł, okres obowiązywania umowy pożyczki 6 miesięcy, oprocentowanie 7,20%, prowizja przygotowawcza 25% kwoty kapitału (250 zł), prowizja administracyjna 30% w skali roku (150 zł), RRSO - 252,99%, Całkowita kwota do zapłaty 1 421,10 zł (stan na dzień 15-09-2021).

8

Kwota pożyczki: 300 - 3000 zł

Okres spłaty: 1 - 6 miesięcy

RRSO:
278.12%

* Pierwsza darmowa pożyczka do 3 000 zł

* Pierwsza darmowa pożyczka do 3 000 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 278,12 % Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 1 000,00 złotych, oprocentowanie zmienne: 17,5%, całkowity koszt pożyczki: 452,19 złotych (w tym prowizja: 400,26 zł, odsetki: 51,93 zł), całkowita kwota do zapłaty: 1 452,19 złotych, płatna w 6 miesięcznych ratach (pierwsze pięć rat w kwocie 241,99 zł, ostatnia rata w kwocie 242,24 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 06.05.2022 r.

9

Kwota pożyczki: 400 - 15000 zł

Okres spłaty: 65 dni

RRSO:
0%

* Darmowa pożyczka od 3 000 do 15 000 zł

* Darmowa pożyczka od 3 000 do 15 000 zł

W przypadku pożyczki w wysokości 3000,00 zł na okres 65 dni, RRSO wynosi 0%, stopa oprocentowania pożyczki 0% rocznie, prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 3000,00 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

 
Jakie mogą być koszty wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego?

Wiemy już, że banki nie mogą blokować wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego, ale klient musi mieć świadomość, że mogą one naliczyć pewne dodatkowe opłaty. Banki czasami żądają prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty, jako rekompensaty za odsetki, jakie klient uiściłby, gdyby przestrzegał harmonogramu. Zwykle wynosi ona nie więcej niż 1–3 proc. kwoty spłacanego kapitału. 

Art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim mówi, że bank może naliczyć prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, ale tylko wtedy, gdy spłata ta przypada na okres, w którym stopa oprocentowania jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy zobowiązania jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty zobowiązania.

Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*