Zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy — co to jest? Jak ma wyglądać?

Zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy — co to jest? Jak ma wyglądać?

Firma pożyczkowa lub bank poprosili Cię o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy? Sprawdź, co to jest i jak powinno ono wyglądać! Skąd wziąć taki dokument? W jakim celu się go przedstawia? Podpowiadamy!

W wielu życiowych sytuacjach konieczne może okazać się okazanie zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy. Sytuacją taką bez wątpienia jest staranie się o kredyt bądź pożyczkę gotówkową, jednak zaświadczenie to może być wymagane również w innych sytuacjach. Są nimi na przykład wnioskowanie o pomoc społeczna, lub staranie się o miejsce dla dziecka w przedszkolu. Czym jest zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy i jak powinno wyglądać?

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zarobkach?


Zaświadczenie o zarobkach wystawiane jest przez pracodawcę na prośbę pracownika.  Formalnie wydanie takiego zaświadczenia stanowi przejaw dobrej woli ze strony pracodawcy — z jednym wyjątkiem, nie ma on prawnego obowiązku wystawiania zaświadczenia o zarobkach.

Sytuacja, w której wymóg wydania zaświadczenia o zarobkach jest regulowany prawnie, to przypadek, kiedy jest ono dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wysokości. W takim przypadku obowiązek ten określa przepis z ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zaświadczenie to wydawane jest na druku ZUS RP-7.

W praktyce jednak, w przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez pracodawcę, pracownik ma prawo domagać się tego przed sądem pracy, a działanie pracodawcy może zostać uznane za działanie na szkodę pracownika, co już jest prawnie zabronione.


Jak ma wyglądać zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy?


Wygląd oraz zawartość zaświadczenia o zarobkach również nie jest prawnie uregulowana. Z tego powodu przed poproszeniem o nie pracodawcy, dobrze jest zaczerpnąć informacji, co do oczekiwań bezpośrednio u podmiotu, który od nas tego zaświadczenia wymaga.

Niemal zawsze na zaświadczeniu o zarobkach powinny się znaleźć:

  • dokładne dane pracodawcy wraz z adresem, numerem NIP oraz numerem kontaktowym, umożliwiającym weryfikację dokumentu,

  • dane pracownika wraz z numerem PESEL, dzięki czemu rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości co do weryfikacji tożsamości,

  • zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanej pracy,

  • rodzaj umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą,

  • przeciętne wynagrodzenie brutto. W przypadku umowy o pracę zwykle wystarczy z trzech ostatnich miesięcy; w przypadku umowy o dzieło lub zlecenie konieczny może być okres 6 lub 12 miesięcy,

  • informacje o obciążeniach finansowych pracownika, na przykład z tytułu egzekucji komorniczej,

  • stosowną informację, jeśli pracownik jest w okresie wypowiedzenia umowy. 

 
Zaświadczenie może zostać podpisane zarówno przez pracodawcę, jak i przez wyznaczoną przez niego, upoważnioną do tego osobę.


Czy wydanie zaświadczenia o zarobkach jest płatne?


Uzyskanie zaświadczenia od obecnego pracodawcy jest bezpłatne. W przypadku byłego pracodawcy, jeśli wydanie zaświadczenia wymaga dostępu do archiwum, ma on prawo pobrania opłaty za koszta związane z archiwizacją dokumentów oraz ze sporządzeniem zaświadczenia.


Czy już wiesz wszystko na temat zaświadczenia o zarobkach, które może być niezbędne do wnioskowania o pożyczkę lub kredyt?

Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*