Co to jest scoring bankowy?

Co to jest scoring bankowy?

Osiąganie wysokich zarobków oraz brak zobowiązań kredytowych nie w każdym przypadku gwarantują uzyskanie kredytu bądź pożyczki. Jednym z pojęć, które może stanąć na drodze potencjalnego pożyczkobiorcy, jest scoring bankowy. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie – co to jest scoring bankowy?


Scoring bankowy – definicja

Scoring bankowy jest wskaźnikiem, który w oparciu o matematyczne obliczenia określa stopień zaufania do osoby ubiegającej się o kredyt bądź pożyczkę oraz prawdopodobieństwo jej spłaty.

Ujmując, co to jest scoring bankowy innymi słowami, określa on statystyczne ryzyko na niespłacenie zobowiązania finansowego w wyznaczonym  przez potencjalnego pożyczkodawcę terminie.

Scoring bankowy jest jednym z czynników branych pod uwagę przez banki. Decyduje on o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku pożyczkowego lub wniosku o udzielenie kredytu. Może być on brany pod uwagę również przez podmioty niebędące bankami, jak na przykład firmy udzielające pożyczek.


Jak oblicza się scoring bankowy?

Scoring bankowy oblicza się w oparciu o porównanie profilu osoby wnioskującej o kredyt do profili innych osób, którym udzielono kredytu bądź pożyczki. Im Twój profil jest bliższy osób, które spłacały swoje zobowiązania finansowe w terminie, tym Twój scoring bankowy będzie wyższy.

Jeśli jednak Twój profil bardziej przypomina profile osób, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań — oznacza to niższy wynik.

Wyższy wynik może oznaczać nie tylko większe szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki, ale również lepsze jego warunki. Osoby o wysokim scoringu bankowym mogą np. otrzymać niższą marżę lub prowizję.

Nieprzekroczenie określonej minimalnej wartości jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku o kredyt. Przekroczenie minimalnego pułapu jedynie odrobinę może wiązać się z udzieleniem kredytu na niższą kwotę lub wymagania przez kredytodawcę zabezpieczenia w postaci poręczenia lub zakupu dodatkowego ubezpieczenia.


Jakie dane wpływają na scoring bankowy?

Przy określaniu scoringu bankowy bramy pod uwagę jest szereg różnorodnych czynników. Należą do nich między innymi: 

 • wiek, 
 • wykształcenie, 
 • stan cywilny,
 • wykonywany zawód,
 • stabilność zatrudnienia,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • wysokość budżetu domowego,
 • posiadane zobowiązania finansowe,
 • stan rachunków w banku,
 • posiadanie samochodu,

 • posiadanie ubezpieczenia.

Każdy bank posiada własny sposób obliczania scoringu bankowego. Oznacza to, że uzyskanie negatywnej opinii w jednym, niekoniecznie musi wiązać się z negatywną opinią w inny banku.


Jakie są rodzaje scoringu bankowego?

Wyróżnić możemy kilka rodzajów scoringów bankowych. Przedstawiają się one następująco:

 • Scoring kredytowy

Stosowany przy udzielaniu kredytów zarówno przez banki, jak i niektóre firmy niefinansowe, np. przy oferowaniu usług płatnych w formie abonamentu.

 • Scoring behawioralny

Określany jest na podstawie analizy dotychczasowej obsługi produktów finansowych wnioskodawcy.
 

 • Scoring aplikacyjny

Określany w oparciu o dane osobiste oraz majątkowe wnioskodawcy.

 • Scoring fraudowy

Określa ryzyko dokonania fałszerstwa lub innej formy oszustwa bądź nadużycia przez osobę ubiegającą się o kredyt.


Co wpływa korzystnie na scoring bankowy?

Czynniki, które przy określaniu scoringu bankowego są najkorzystniejsze, to stabilna i dobrze płatna praca, brak innych zobowiązań finansowych oraz terminowe spłacanie przeszłych zobowiązań finansowych. 

Bez wątpienia korzystne będzie również posiadanie wyższego wykształcenia, brak innych osób na utrzymaniu oraz posiadanie oszczędności na koncie.

 

Powrót
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*